Tommy Bergmans

BÖSSMAKERI

Redan som tio-åring visste jag vad jag ville jobba med. Och vägen dit började när jag valde att utbilda mig till verktygsmakare på gymnasiet och fick på så sätt baskunskaper i materiallära och hur man använder och programerar maskiner, så som fräsar och svarvar. Jag passade även på att ta några extra kurser inom svetsning och lödning.

 

Så efter att ha jobbat som verkygsmakare i ett och ett halvt år fick jag en lärlingsplats hos Bössmakaren H. Englund AB i Klippan genom stiftelsen Hantverk och Utbildning. Hösten 2014 startade jag min firma och jobbar nu heltid som vapensmed.

Nytillverkad kolv färdig för leverans