Tommy Bergmans

BÖSSMAKERI

PRISLISTA 2017

Hakmontage och Vridmontage

Drilling lödat

Drilling skruvat

Halvt hakmontage

Kombi lödat Studsare

Dubbelstudsare inkl. samskjutning

 

Studsare Montage

Apel vrid 1" inkl. montering

Apel vrid 30mm inkl. montering

Weaver baser inkl. montering

 

Piparbeten

Pipbyte, studsare inkl.

flyttning av riktmedel, standard

Pipbyte, drilling, kula

Omborrning kulpipa inkl. sprängtest

Omborrning från 8x57J till JS

Uppborrning av choke, per lopp

Uppborrning av choke, crome, per lopp

Reglerning av dubbelstudsare

Strykblånering

Kokblånering

Omlödning hagelpipor inkl. blånering

Patronläge, 65mm till 70mm

Gängning av pipa för ljuddämpare

 

Träarbete

Drilling kolv standard

Skränkning

Plastning

Bäverframstock

Montera gummibakkappa exkl. kappa

Kolvmagasin, standard inkl. montering

Kolvkams förhöjning, justerbar

Ny kolvkam

 

Övrigt

Plättering av sidoglapp

Justering av glapp regel

Plombering och intyg

 

Övriga byggen och arbeten enligt offert

 

11 000:-

8 600:-

5 500:-

10 400:-

10 400:-

13 750:-

 

5 300:-

5 500:-

1 200:-

 

7 000:-

16 000:-

9 500:-

4 900:-

600:-

1 000:-

5 500:-

2 700:-

2 300:-

5 500:-

350:-

1200:-

 

15 000:-

1 350:-

1 350:-

7 250:-

1 100:-

5 000:-

3 500:-

1 800:-

 

3 500:-

1 500:-

600:-

 

Jag säljer alla kända ljuddämpare- och kikarsiktesfabrikat.

 

Fråga mig gärna om paketpris i samband med nyköp och montering.