Tommy Bergmans

BÖSSMAKERI

Fräsning för system i GRS och KKC blindstockar

Jag fräser i blindstockar för de system som tillverkarna inte har i sitt standard utbud. Går att få endast frästa eller inpassade och plastbäddade.