"Jag visste redan som 10-åring vad jag ville jobba med"


För mig började det med jakten. Spänning, förväntan-    stora känslor för en liten grabb. 


Vid sidan av jakten började mitt intresse för teknik och hantverk öka.


2016 öppnades så dörrarna upp på verkstaden belägen på Bokenäset utanför Uddevalla

"För mig är det estetiska lika viktigt hos ett vapen som hög kvalitet"


Strävan efter perfektion är alltid viktigast. Om det sedan handlar om inpassning, finish, formgivning eller nya metoder spelar ingen roll.